Vol. 3 No. 1 (2023): SAVJETOVANJE - Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030 - Supplement 1

					View Vol. 3 No. 1 (2023): SAVJETOVANJE - Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030 - Supplement 1

Tekstovi predstavljaju prilagođena izlaganja sa Savjetovanja Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030 održanog 25. 1. 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu političkih nauka.

These texts are adapted presentations delivered at the Conference The Future of Education: Higher Education for Sustainable Development 2030 held at the University of Sarajevo - Faculty of Political Sciences on 25/1/2022.

 

 

 

TEMATSKI BLOK 1 / THEMATIC BLOCK 1
Doprinos akademskog i nenastavnog osoblja u tri osnovne dimenzije: obrazovanje, naučnoistraživački rad i odgovor na potrebe zajednice / Contribution of Faculty and Non-Teaching Staff in Three Basic Dimensions: Education, Scientific-Research and Response to Community Needs

TEMATSKI BLOK 2 / THEMATIC BLOCK 2
Digitalizacija i digitalna transformacija društva i visoko obrazovanje: stanje, perspektive i izazovi / Digitization and Digital Transformation of Society and Higher Education: State, Perspectives and Challenges

TEMATSKI BLOK 3 / THEMATIC BLOCK 3
Inkluzivno obrazovanje i savremeni pedagoški pristupi / Inclusive Education and Contemporary Pedagogical Approaches

TEMATSKI BLOK 4 / THEMATIC BLOCK 4
Novi oblici obrazovanja / New Forms of Education

TEMATSKI BLOK 5 / THEMATIC BLOCK 5
Open science i obrazovanje / Open Science and Education

Published: 2023-07-04

Full Issue

TEMATSKI BLOK 1 / THEMATIC BLOCK 1

TEMATSKI BLOK 2 / THEMATIC BLOCK 2