De minimis potpore u svjetlu modernizacije državnih potpora Evropske Unije

Authors

  • Kanita Imamović-Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Law/Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet
  • Zinka Grbo University of Sarajevo, Faculty of Law/Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

državna potpora, State Aid Modernization paket, Uredba o primjeni čl. 107. i 108. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na de minimis potpore

Abstract

Državne potpore nemaju samo nacionalnu dimenziju nego se pojavljuju regulacije mnogih međunarodnih i regionalnih organizacija i institucija. Evropska unija ima gotovo jedinstven sistem nadnacionalne kontrole državnih potpora. Sistem kontrole državnih potpora je u nekoliko navrata reformisan, a posljednja reforma veže se za State Aid Modernization paket (SAM) iz 2012. godine u kojem su postavljena tri generalna cilja: brži rast u ojačanom, dinamičnom i konkurentnom unutrašnjem tržištu, usmjerenost Komisije na slučajeve evropskog ekonomskog interesa te jasno utvrđena pravila i brže donošenje odluka Komisije. Usmjerenost Komisije na slučajeve od evropskog ekonomskog interesa značila je i izmjenu uredbe koja reguliše dodjelu de minimis potpora. Imajući u vidu zadatke koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, te činjenicu da je nedavno uspostavljen sistem kontrole državnih potpora u legislativnom i institucionalnom obliku, od posebne važnosti je pratiti aktuelnosti u domenu državnih potpora Evropske unije. Cilj rada je prikazati osnovna obilježja modernizacije državnih potpora u Evropskoj uniji koja je započeta u vrijeme donošenja Zakona o sistemu državnih potpora u BiH te ekstrahirati eventualne promjene u dodjeli de minimis potpora nakon donošenja nove uredbe koja ih reguliše.

 

Downloads

Published

2016-01-11

How to Cite

Imamović-Čizmić, K., & Grbo, Z. (2016). De minimis potpore u svjetlu modernizacije državnih potpora Evropske Unije. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 133–158. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/395

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)