Ključni aspekti ekonomskih modela kriminala

Authors

  • Kanita Imamović-Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet
  • Amina Nikolajev University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

ekonomski modeli, racionalnost, troškovi i koristi, sankcija

Abstract

Ekonomska analiza prava u krivičnom pravu podrazumijeva primjenu osnovnih principa efikasnosti u kreiranju optimalnog nivoa generalne prevencije. Korištenjem ekonomskih instrumenata nastoje se predvidjeti efekti krivičnih sankcija na ponašanje potencijalnih počinitelja krivičnih djela. Korištenje ekonomskog instrumentarija za procjenu ponašanja potencijalnog počinitelja krivičnog djela iznjedrilo je ekonomske modele kriminala. U radu se daje prikaz osnovnih ekonomskih modela kriminala na način da se potcrtavaju njihove kolizione tačke sa ključnim institutima krivičnog prava u materijalnom i procesom smislu.

Downloads

Published

2020-06-05

How to Cite

Imamović-Čizmić, K., & Nikolajev, A. (2020). Ključni aspekti ekonomskih modela kriminala. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 1–13. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/243

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)