Promocija konkurencije u Bosni i Hercegovini

Authors

  • Kanita Imamović-Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Law/Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet
  • Amila Turković

Keywords:

promocija konkurencije, Federalna trgovinska komisija SAD-a, Konkurencijsko vijeće BiH

Abstract

Promocija konkurencije je posebna vrsta aktivnosti koju provode državna tijela nadležna za javnu primjenu prava konkurencije, a koja je usmjerena na promicanje znanja o tržišnoj konkurenciji i njenom značaju stvarajući i razvijajući na taj način kulturu konkurencije na tržištu. U biti, to su sve aktivnosti koje ne potpadaju pod izvršenje prava, a koje su usmjerene na odnose s drugim tijelima javne vlasti čije odluke imaju direktan ili indirektan učinak na tržište, kao i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti konkurencije u društvu kao cjelini. Imajući u vidu zakonitost po kojoj veća konkurencija znači i razvijenije tržište, svaka država bi trebala posvetiti pažnju promociji konkurencije. Jačanje svijesti o važnosti konkurencije vodi do smanjenja kršenja zakona koji regulišu ponašanja na tržištu odnosno do smanjenja radnji sprečavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije. Prvi dio rada posvećen je teorijskim izvorištima promocije konkurencije te osnovnim odrednicama tzv. programa „Competition advocacy“ američke Federalne trgovinske komisije koja je među prvima uvela tu praksu. Drugi dio rada, pored prikaza osnovnih izvora prava konkurencije, imajući u vidu rezultate provedene ankete, analizira stvarno stanje u pogledu promocije konkurencije u Bosni i Hercegovini.

 

Downloads

Published

2015-01-08

How to Cite

Imamović-Čizmić, K., & Turković, A. (2015). Promocija konkurencije u Bosni i Hercegovini. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 95–125. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/354

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)