Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije – lekcije za univerzitete u procesu tranzicije

Authors

  • Elvir Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Economics/Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
  • Kanita Imamović-Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Law/Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

kvalitet, filozofija preduzetništva, akademsko preduzetništvo, 3G univerzitet

Abstract

Biti konkurentan u današnjim uvjetima poslovanja znači kontinuirano provoditi inovativne promjene u načinu vođenja poslovnih operacija s ciljem unapređenja internog i eksternog kvaliteta organizacije kao cjeline. Primjena adekvatnih principa savremenih koncepata menadžmenta i preduzetništva u okviru visokoobrazovnih institucija predstavlja „conditio sine qua non“, odnosno uvjet bez kojeg nema njihovog razvoja u savremenom organizacijskom kontekstu. Njihova primjena treba biti inovativno prilagođena ljudima, principima, procesima i aktivnostima koji su imanentni visokoobrazovnim institucijama. Kontekst inovativnog prilagođavanja treba razumjeti u smislu primjene principa strateškog preduzetništva i potpunog upravljanja kvalitetom na svaki upravljački i operativni proces unutar visokoobrazovnih institucija.

Koristeći principe strateškog preduzetništva, visokoobrazovna institucija će biti u stanju da isporuči vrijednost prema svim interesnim skupinama na efektivan način, dok će primjena principa potpunog upravljanja kvalitetom osigurati isporuku navedene vrijednosti na efikasan način, što omogućuje upravljački balans koji garantuje dugoročno uspješno poslovanje institucije. Ovaj rad ima za cilj da predstavi, prije svega, nastavnicima, saradnicima, administrativnim radnicima i studentima kvalitativne promjene u načinu upravljanja razvojem univerziteta, uključujući i elaboraciju reperkusija koje će navedene promjene imati na cjelokupno društvo Bosne i Hercegovine.

Downloads

Published

2020-06-08

How to Cite

Čizmić, E., & Imamović-Čizmić, K. (2020). Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije – lekcije za univerzitete u procesu tranzicije. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 63–82. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/252

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>