Uloga obrazovanja i znanstvenih radnika u procesu ekonomskog razvoja

Authors

  • Elvir Čizmić University of Sarajevo, School of Economics and Business / Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
  • Kanita Imamović-Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

ekonomski razvoj, obrazovanje, ljudski kapital, znanstveni radnici, poduzetništvo

Abstract

Ekonomisti su, još od vremena Adama Smitha i Davida Ricarda, bili zainteresirani za pitanja ekonomskog razvoja i uzroke koji ih generiraju. Sredinom prošlog stoljeća formalizirani su prvi modeli ekonomskog razvoja i rasta. Ovi rani modeli, poznati pod nazivom „neoklasični pristup“ekonomskom razvoju, imali su dosta nedostataka. Početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća pojavila se serija mnogo sofisticiranijih modela, koji su bili bazirani na novim teorijama ekonomskog razvoja. Ti modeli su bili veoma različiti od ranijih modela i bili su usmjereni na isticanje značaja ljudskog kapitala i poduzetništva kao važnih determinanti ekonomskog razvoja. Novije teorije također su ukazale na činjenicu da vladine politike trebaju odigrati veoma važnu ulogu u determiniranju dugoročnog razvoja i rasta ekonomije određene zemlje i predočile su koristan model za razumijevanje utjecaja obrazovanja na ekonomski razvoj kroz dizajniranje adekvatne obrazovne politike. Noviji modeli ekonomskog razvoja ukazuju na to da obrazovanje doprinosi ekonomskom razvoju kroz povećanje produktivnosti radnika i generiranje razvoja znanja, ideja i tehnoloških inovacija. Obrazovanje je ključni ulaz u proces razvoja istraživačkog sektora koji producira novo znanje i ideje. Obrazovanje ima i indirektan utjecaj na ekonomski razvoj i istraživanja su pokazala da je viši nivo ljudskog kapitala odnosno veći procent znanstvenih radnika povezan sa značajno višim nivoom investicija, višim nivoom tehnološkog transfera i većom očekivanom vrijednošću trajanja života. U jednom od svojih najkreativnijih momenata dalekovidne lucidnosti veliki mislilac menadžmenta, Peter Drucker, koji je umro prošlog novembra, napisao je: „Načiniti znanstvene radnike produktivnijim bit će veliki zadatak menadžmenta ovog stoljeća, upravo kako je to bio veliki zadatak menadžmenta vezan za manualne radnike i povećanje njihove produktivnosti u proteklom stoljeću. Znanstveni radnici i poduzetnici srce su jedne moderne ekonomije. Ekonomski razvoj se ne generira na ramenima birokratije. Ekonomski razvoj vođen je osobama koje posjeduju hrabrost i znanje za produciranje i plasiranje novih ideja, proizvoda i usluga, koje ne samo da zadovoljavaju potrebe nego generiraju i porast proizvodnje, prihoda i zaposlenosti. 

Downloads

Published

2007-05-26

How to Cite

Čizmić, E., & Imamović-Čizmić, K. (2007). Uloga obrazovanja i znanstvenih radnika u procesu ekonomskog razvoja. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1-2), 137–174. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/159

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>