Primjena principa menadžmenta znanja kao katalizator organizacijskog poslovnog uspjeha

Authors

  • Elvir Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Economics/Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
  • Kenan Bilal

Keywords:

menadžment znanja, organizacijska kultura, neopipljivi resursi, ljudski kapital, učeća organizacija

Abstract

Organizacijski uspjeh unutar savremenog poslovnog okruženja zavisi od intenziteta kreiranja znanja, dijeljenja znanja, generiranja znanja i održavanja znanja u organizaciji. Razumijevanje i implementacija Menadžment znanja predstavlja poslovnu praksu koju koriste organizacije za identiciranje, kreiranje, prezentiranje i distribuciju znanja, odnosno za njegovu primjenu (ponovno korištenje), razvoj svijesti i učenje. Programi upravljanja znanjem bi tipično trebali biti usko vezani za poslovnu strategiju organizacije. To znači da ključni cilj upravljanja znanjem predstavlja dosezanje tačno specificiranih zahtjeva kao što su dijeljenje znanja, unapređenje performansi organizacije i njenih konkurentskih prednosti ili postizanje višeg nivoa inovativnosti i preduzetnosti. Ultimativno, efektivnost savremenih organizacija se ne ogleda samo u tome da se dosegnu tekući ciljevi nego i u njihovoj sposobnosti da kreiraju i iskoriste buduće prilike što će sve više zavisiti od njihove sposobnosti da kreiraju vrijednost na osnovu neopipljivih resursa uz korištenje efektivnog koncepta upravljanja znanjem. Jedino kroz identiciranje, upravljanje i razvoj punog spektra neopipljivih resursa organizacije mogu osloboditi svoj puni stvaralački potencijal. Ovaj rad ima za cilj da istraži potencijal organizacija u Bosni i Hercegovini u smislu primjene principa upravljanja znanjem kao osnovice za izgradnju njihovih konkurentskih prednosti.

Downloads

Published

2020-07-24

How to Cite

Čizmić, E., & Bilal, K. (2020). Primjena principa menadžmenta znanja kao katalizator organizacijskog poslovnog uspjeha. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 97–121. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/706

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>