Utjecaj intrapreduzetničkih aktivnosti institucija visokog obrazovanja na percepciju zapošljivosti studenata

Authors

  • Elvir Čizmić University of Sarajevo, School of Economics and Business / Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
  • Senad Softić University of Sarajevo, School of Economics and Business / Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
  • Armin Talić BIT Alijansa Sarajevo

Keywords:

institucije visokog obrazovanja, studentske konferencije, lični stavovi, percepcija zapošljivosti

Abstract

Cilj istraživanja je utvrditi na koji način intrapreduzetničke aktivnosti realizirane kroz (CEO-Career and Entrepreneurship Opportunities Conference) konferenciju o karijeri i preduzetništvu razvijaju lične stavove studenata, njihove društvene norme i potencijal inovativnosti na način da se ispita odnos između njih i percepcije studenata o njihovoj zapošljivosti. U ovom radu se koristio kvantitativni pristup istraživanju, koji je uključivao prikupljanje podataka putem elektronskih anketa studenata koji su sudjelovali na konferenciji uz korištenje posebno kreiranog upitnika za ovo istraživanje. Populaciju koja je obuhvaćena ovim istraživanjem predstavljaju svi sudionici konferencije o razvoju karijere studenata i preduzetničkim prilikama u razdoblju od 2013. do 2015. godine. Ovo istraživanje ima za cilj predstaviti učinke nekonvencionalnih načina uspostavljanja balansa između kvaliteta ishoda učenja visokoškolskih ustanova i tržišta rada u Bosni i Hercegovini u smislu percepcije zapošljivosti studenata, koristeći istraživačke podatke i praktične argumente povezane sa konferencijom za razvoj karijere i preduzetničke prilike Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Downloads

Published

2020-06-04

How to Cite

Čizmić, E., Softić, S., & Talić, A. (2020). Utjecaj intrapreduzetničkih aktivnosti institucija visokog obrazovanja na percepciju zapošljivosti studenata. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 1–23. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/228

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>