Pozitivnopravno regulisanje i razvoj poreznog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine

Authors

  • Adnan Balvanović

Keywords:

Porezna uprava FBiH, porez na dobit, dohodak, doprinosi, fiskalni sistem, jedinstveni sistem, igre na sreću, Evropska kompanija (Socieatas Europaea), Evropska ekonomska interesna grupacija (EEIG)

Abstract

Rad se odnosi na istraživanje pozitivnopravnog regulisanja i razvoja poreznog sistema u Federaciji BiH posmatrano kroz djelatnost i rad Porezne uprave FBiH. U radu je korišten normativni i analitički istraživački metod. Sam tekst rada sadrži i kaznene odredbe predviđene pozitivnopravnim propisima u cilju regulisanja i efikasne primjene trenutno važećeg poreznog sistema u Federaciji BiH. Rad ujedno sadrži i pregled pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Porezne uprave FBiH. Pored toga, u tekstu se navode i Evropska kompanija (Societas Europaea) i Evropska ekonomska interesna grupacija (EEIG) kada je u pitanju regulisanje ubiranja i naplate poreza na dobit u državama članicama Evropske unije odnosno na unutrašnjem komunitarnom tržištu, što bi trebalo postati i sastavnim dijelom pozitivnog zakonskog propisa kojim bi se uvela ova privredna organizovanja i u poslovni sistem Federacije BiH.

Downloads

Published

2013-10-07

How to Cite

Balvanović, A. (2013). Pozitivnopravno regulisanje i razvoj poreznog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 169–189. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/276

Issue

Section

Articles / Članci