Informacijski sustavi za upravljanje razvojem znanja u privatnim tvrtkama i javnim ustanovama

Authors

  • Matija Varga

Keywords:

informacijski sustavi, razvoj, upravljanje znanjem, misaona stvarnost, objektivna stvarnost, sudionici za upravljanje razvojem znanja, model upravljanja dokumentima kao nositeljima znanja, XML, informacijska potpora za upravljanje razvojem znanja, AHP metoda

Abstract

Položaj znanosti kao veze mišljenja i realne stvarnosti u radu prikazan je suvremenim modelom. U radu su prikazani svi aspekti misaone i objektivne stvarnosti. U smjeru dvostruke kružne linije prikazan je tijek oblikovanja modela procesa i modela podataka unutar dvije klase koje predstavljaju misaonu i objektivnu stvarnost. U radu je kreiran model koji prikazuje komponente i sudionike koji su ključni za upravljanje razvojem znanja, dan je osvrt na primjere upravljanja razvojem znanja u praksi na temelju prikupljenih informacija privatnih tvrtki i javnih ustanova, prikazane su sastavnice informacijske tehnologije za upravljanje razvojem znanja. Promatrane privatne tvrtke i javne ustanove konstantno kreiraju nova znanja te upravljaju razvojem znanja na način kojim se znanje razvija kako bi ubrzano uvele nove tehnologije i nove proizvode u primjenu. Upravljanje razvojem znanja kružan je i neprekidan proces koji nikada ne završava jer se postojeće znanje uvijek može razvijati te je upitno savršenstvo postojećeg znanja koje posjedujemo. Osnovni cilj upravljanja razvojem znanja je stvoriti uvjete u kojima se potiču procesi poučavanja, učenja i inoviranja. Brojnim je primjerima u ovom radu prikazano kako se dodavanjem mogućnosti suvremenih informacijskih tehnologija, najčešće jednim imenom nazvanih web 2.0 tehnologijama, u konjunkciju s postojećim informacijskim sustavima može dobiti dodatna vrijednost za javnu ustanovu. Znanje je neophodno za učinkovito odlučivanje te za prepoznavanje i razumijevanje uzročno-posljedičnih veza i odnosa koji utječu na poslovanje privatnih tvrtki i javnih ustanova, a time i na sposobnost predviđanja opstanka organizacije u budućnosti.

Downloads

Published

2020-06-08

How to Cite

Varga, M. (2020). Informacijski sustavi za upravljanje razvojem znanja u privatnim tvrtkama i javnim ustanovama. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 27–62. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/251

Issue

Section

Articles / Članci