Proces redizajniranja organizacijske strukture javnih institucija visokog obrazovanja

Authors

  • Elvir Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Economics/Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet

Keywords:

organizacijski kontekst, upravljanje znanjem, akademsko preduzetništvo

Abstract

Da bi izgradili određeno strateško usmjerenje i konkurentsku prednost u današnjim uvjetima poslovanja univerziteti trebaju kontinuirano provoditi inovativne promjene u upravljanju poslovnim operacijama i organizacijskom strukturom, s ciljem unapređenja unutarnjeg i vanjskog kvaliteta organizacije u cjelini. Primjena odgovarajućih načela savremenog situaciono-konfiguracijskog koncepta organizaciji u institucijama visokog obrazovanja je preduvjet bez kojeg nema njihovog efektivnog i efikasnog razvoja. Njihove organizacijske strukture moraju se prilagoditi varijablama organizacijskog konteksta, karakteristikama ljudi i načelima modernog menadžmenta ljudskih resursa, te inovativnim procesima i aktivnostima. Rukovodioci visokoškolskih institucija bi trebali biti u stanju razumjeti preduzetnički proces inovativne prilagodbe profesionalne organizacijske strukture hibridnom organizacionom dizajnu koji će osigurati isporuku specifične dodane vrijednosti na efikasan način za sve interesne grupe. Ovaj rad prije svega ima za cilj prezentiranje, u prvom redu članovima akademske zajednice, menadžerima i studentima, potrebu za kvalitativnim promjenama u načinu funkcioniranja i razvoja univerziteta, uključujući i elaboraciju reperkusija koje će te promjene imati na javne univerzitete i cjelokupno društvo u Bosni i Hercegovini.

Downloads

Published

2015-05-12

How to Cite

Čizmić, E. (2015). Proces redizajniranja organizacijske strukture javnih institucija visokog obrazovanja. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 67–79. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/839

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>