"Revolucionarni" prijelom u filozofiji 19. stoljeća

Filozofija od Hegela do Nietzschea / Mišljenje i sudbina projekata i utopija

Authors

  • Abdulah Šarčević International University of Sarajevo, Faculty of Arts and Social Sciences / Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Fakultet za umjetnost i društvene nauke

Keywords:

Filozofija od Hegela do Nietzschea, kritika historijske svijesti, priroda i humanitet čovjeka, postmetafizička filozofska antropologija, teologija, kritika metafizike, kriza vremena, Heideggerova analiza tu-bitka, grčko-rimska ideja kosmosa, nacionalsocijalizam, fašizam, »revolucionarni prijelom u mišljenju 19. stoljeća», motivi kritičke rekonstrukcije ovog mišljenja, kršćansko-zapadna tradicija, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, moguća egzistencija, moguća sloboda, filozofija uma, fenomenološka ontologija i protestantska teologija, »filozofska kritika kršćanske religije u 10. stoljeću» (K. Löwith), filozofija vječnog vraćanja istog, evropski nihilizam, jedinstvo i različitost čovjeka, priroda i povijest, znanje, vjera i skepsa, ateizam kao filozofski problem

Abstract

Izvjesno je da je u Löwithovoj filozofiji, u tom protupravcu spram tradicionalne filozofije uopće sasvim legitimno vezivanje za Heideggera. Kritika Hegela, koja posebno dolazi na vidjelo u knjizi Od Hegela do Nietzschea, susreće se s Heideggerovom kritikom zapadne metafizike, spekulativne ontologije apsolutne svijesti i apsolutnog znanja/poimanja, apsolutne transparentnosti i apsolutne raspoloživosti. Ona se svodi na »faktičko, konačno i povijesno ljudsko postojanje«. Čim neka filozofija ističe onaj protu/pravac spram filozofije uopće, ona je već u tom ishodištu unaprijed našla svoje srodnike; i to u Kierkegaardu i Marxu, u Nietzscheu i Heideggeru; u atakiranju na cijelu tradiranu metafiziku koju je, na svoj način, doveo u sumnju još W. Dilthey. U svakom smislu Hegel predstavlja kraj dovršenja njemačke klasične filozofije. U svojoj mladosti Löwith je sabrao svoja istraživanja ranih filozofskih spisa Karla Marxa u raspravi o M .Weberu i K .Marxu (1932). Čini se da se on može pohvaliti jasnim kritičkim sudom. Njemu je filozofski neprihvatljiv Weberov egzistencijalni relativizam omiljen u posthegelovskoj misli, u današnjici posebno, ali i Marxova ideja o čovjeku kao društvenom rodnom biću čiji je zadatak (ili = bit) mišljen, na kraju krajeva, u sjeni Hegelove spekulativne ontologije apsolutne svijesti – da »realizira opću tendenciju svjetske povijesti«. Mi ne možemo da izbjegnemo sadržaj te kritičke postavke. Ne smijemo zanemariti značaj njegovih nemarksističkih studija Marxa. One se podudaraju s Löwithovim kritičkim raspravama o odnosu filozofije prema teologiji »s obzirom na Bultmanovo prisvajanje Heideggerove ‘analitike ljudskog postojanja’«. Ujedinjujući moment je našao u postavci da su oba prihvatili Kierkegaardovu ideju da istina samo tada postaje istinita kada je subjektivno prihvataju, prisvajaju oni koji »egzistiraju«. Zato je Löwith mislio da je u dvadesetim godinama našeg stoljeća, sigurnog u svojoj strepnji, u pobuni i progonstvu, novu aktuelnost stekao onaj pathos praktičko-egzistencijalne »odluke«, koji su podstakli, svako na svoj način, Kierkegaard i Marx, protiv postojećeg, institucionaliziranog kršćanstva i protiv građanskog društva u cjelini. On je, na kraju krajeva, vodio jednom teološkom, filozofskom i političkom decizionizmu; vodio i, dakako, zavodio. Zato je bio veoma motiviran. O tome svjedoči njegova polemika protiv Političkog decizionizma C. Schmitta koja se pojavljuje (pseudonimno) 1935. godine; također jedna rasprava o Političkim implikacijama Heideggerove filozofije egzistencije koja je publicirana u Francuskoj 1946.

Downloads

Published

2010-09-13

How to Cite

Šarčević, A. (2010). "Revolucionarni" prijelom u filozofiji 19. stoljeća: Filozofija od Hegela do Nietzschea / Mišljenje i sudbina projekata i utopija. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 21–61. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/602

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>