Uzroci i podstrekači međunarodne fnansijske krize i pristupi reformi

Authors

  • Mirza Dinarević

Keywords:

međunarodna fnansijska kriza, subprime kriza, vrijednosni papiri osigurani hipotekom, transfer kreditnog rizika, kolateralizirane dužničke obligacije, međubankarsko tržište, obveznice garantirane aktivom

Abstract

U ovom radu će prije svega biti, putem historijske, komparativne, normativnei deduktivne metode, pojašnjen pojam međunarodne fnansijske krize, mada će u daljnjim poglavljima akcent biti na pristupu reformi i iznalaženju rješenja ove krize, kao i sprečavanju nastanka nove krize, na regionalnom odnosno globalnom nivou. Ovaj rad se bavi analizom pozadine subprime krize, kao i međunarodnih bankovnih i fnansijskih kriza koje su uslijedile. Na toj osnovi se razmatraju prijedlozi za sanaciju prepoznatih slabih tačaka u fnansijskom sistemu. Pritom se fokus analize usmjerava ka temeljnim principima na kojima se može ubuduće provesti reforma upravljanja rizikom, internog upravljanja radom banke i supervizije banaka, te se fokus usmjerava ka cilju izbjegavanja fnansijskih kriza. Analiza problema se fokusira nadalje na dugoročne ekonomske i regulacione mjere koje se predlažu kao odgovori na međunarodnu fnansijsku krizu ili se već politički primjenjuju. Navedeni podaci će biti izloženi u četiri osnovna poglavlja: Analiza problema, Nastanak i razvoj internacionalne fnansijske krize, Prijedlozi za rješavanje krize i prijedlozi za reformu te u Zaključku.

 

Downloads

Published

2012-05-08

How to Cite

Dinarević, M. (2012). Uzroci i podstrekači međunarodne fnansijske krize i pristupi reformi. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 163–187. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/634

Issue

Section

Articles / Članci