Inter/kulturalna filozofija : filozofija Karla Jaspersa

Authors

  • Abdulah Šarčević Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Keywords:

filozofija egzistencije, svjetska filozofija, istina i ljudskost, samooblikovanje čovjeka i duh vremena, sloboda i um, mir, kritika moderne i pervertiranja uma, „patologija uma“, „konfiscirana sloboda“, beskonačna otvorenost i fetiš gospodarenja, pojam katastrofe, finis hominis

Abstract

Kako je moguće naći put „od kraja evropske filozofije do nadolazeće svjetske filozofije“? Jaspers je davno uvidio mogućnost  postevropske filozofije budućnosti u liku svjetske ili interkulturalne filozofije. Nama je danas nepojmljiva ova mogućnost koja u jednoj svojevrsnoj dramaturgiji uma otvara svim kulturama zajednički život u zajedničkom prostoru mišljenja. Karl Theodor Jaspers je jedan od najznačajnijih filozofa u 20. stoljeću. Bio je psihijatar, filozof, politički mislilac, kritičar totalitarnog sistema, pervertirane povijesti i ideologije, nacizma i komunizma. Njegova filozofija, kao i filozofija Karla Popera, i u 21. stoljeću je iznimno značajna: u kritici nihilističkih i iracionalističkih stremljenja, fetišiziranja znanosti i tehnike. U središtu je ideja o formama života u kojima se pokazuje istinitost ideje o slobodi i odgovornosti, o toleranciji i pluralizmu, o sposobnosti da se umno egzistira. Dovoljno je reći da s umom izbjegavamo i totalizirajuće figure mišljenja i djelovanja, i pustoš relativizma, indiferentnog prema pitanjima morala. Jaspersov liberalno-prosvjetiteljski način mišljenja, njegov pojam filozofske vjere, šifarskog pisma i transcendencije, promišljanje budućnosti čovjeka u znanstveno-tehničkom razdoblju, ideja svijeta i jedinstva mišljenja osvjetljava najznačajnija pitanja suvremenosti. Ona je u znaku očuvanja slobode i uma, istine u vremenu koja nije odijeljena od ljudskog bića; ona je „istina na putu“, odluka da se stvara i sačuva sloboda, ono što je za Jaspersa bezuvjetnost egzistencijalne odluke“. Izgnani smo kao ljudi ako egzistencijalno ne osmislimo ta pitanja sada već u post/evropskoj, svjetskoj filozofiji. Želimo opušteno opažanje i argumentiranje, s onu stranu agonije ne samo evropske civilizacije, drame napretka od novovjekovlja do suvremenosti. Angažirani mislioci ne proriču rat civilizacija, kultura i religija; u ova prijelomna vremena ne unosimo teoriju o propasti koja ima svoje posredne i neposredne pomagače u elektronskom imperijalizmu, u carstvu medija. I ovaj pisac govori „u ime onog trenutka koji on interpretira“, koji svakako nije fantazmagorična ideja, ili zavodljiva fatamorgana. Već od 1954. godine Karl Theodor Jaspers za ovog pisca nije ono destruktivno opijajuće u „monizmu građanskog uma“ koji u doba teatralizacije slobode i istine odgovara „infantilnim porivima“. I u formi sjećanja na filozofske susrete sa ovim misliocem još od 1954. godine u Skoplju, Sarajevu, Zagrebu, Beogradu nastojim misliti fašizam, neofašizam, kružno kretanje totalitarnog svijeta, misliti dvoznačnost drame napretka, s onu stranu sadizma i mazohizma, „masovno uzbuđujućeg“, introniziranja potrošnog dobra. Prisjećam se Theodora Wiesengrunda Adorna čije je djelo bilo kontrapunkt Jaspersovoj filozofiji. Ono što im je isto – različito je: „Ono novo u svom kolektivnom obličju, od koga nešto odaje već žurnalistička crta kod Baudelai ea, kao i Wagnerovi zaglušni doboši, jeste ustvari vanjski život, iskuhan u stimulirajuće i osakaćujuće opojno sredstvo: nisu zaludu Poe, Baudelaire i Wagner bili teško bolesni karakteri“ (Adorno).

Downloads

Published

2009-05-30

How to Cite

Šarčević, A. (2009). Inter/kulturalna filozofija : filozofija Karla Jaspersa. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 15–43. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/553

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>