Um i temeljna ljudska situacija / kritičko poentiranje Adornovog pojma uma / Povodom stote godišnjice rođenja Thedora W. Adorna

Authors

  • Abdulah Šarčević University of Sarajevo, Faculty of Philosophy/Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Abstract

Najupadljivija osobina Adornove filozofije je kritika. To je kritički odnos prema svemu, prema filozofiji i metafizici, prema povijesti i sadašnjosti, represivnom društvu i sistemu znanosti, prema pozitivizmu, industrijalizmu i konzumizmu. Zaista je Adorno bio jedan od najsnažnijih kritičkih intelektualaca u 20. stoljeću. Njegova je misao stroga, diferencirana, bez prestanka izložena opasnostima da podsjeća ili nalikuje na ono što je njen predmet, što je odbijala. Danas je to totalno upravljani svijet, kibernetizirani, postvareni. 

Downloads

Published

2020-02-13

How to Cite

Šarčević, A. (2020). Um i temeljna ljudska situacija / kritičko poentiranje Adornovog pojma uma / Povodom stote godišnjice rođenja Thedora W. Adorna. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(3-4), 5–15. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/92

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>