Odnos državne strukture prema razvoju bolonjskog modela studija

Authors

  • Mirko Pejanović Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Abstract

U radu se analiziraju uslovi u kojima je uveden bolonjski model studija na Univerzitetu u Sarajevu od 2003. godine. Državna struktura nije osigurala nužne materijalne pretpostavke u zanavljanju akademske infrastrukture i povećanju broja nastavnog kadra. U novonastalim uslovima izostala j e briga i za zanavljanje naučnog podmlatka. Izdvojen je pozitivni primjer Prirodno-matematičkog fakulteta koji za asistente bira najbolje studente u generaciji. Vlasti Kantona Sarajevo su smanjile i ranija skromna sredstva za naučnoistraživački rad. Jedan broj fakulteta, posebno oni koji ostvaruju vlastite prihode, imaju sopstvenu inicijativu i projekte za razvoj bolonjskog modela studija. Efekti primjene bolonjskog modela studija na Univerzitetu u Sarajevu u kontekstu kritičkog mišljenja o valjanosti tog modela nemaju pozitivnu ocjenu. Kritičko mišljenje ide do zagovaranja ukidanja bolonjskog modela studija.
Rješenje nije u ukidanju bolonjskog modela studija, jer bi Bosna i Hercegovina izgubila mogućnost da bude dio jedinstvenog evropskog akademskog prostora. Rješenje se vidi u radikalnim promjenama u organizaciji i odvijanju bolonjskog modela studija. U tom kontekstu se zagovaraju mjere koje mogu izvesti same visokoškolske ustanove. Drugi nivo mjera pripada kantonalnim vlastima. Kantonalne vlasti bi morale pristupiti formiranju kantonalnog fonda za naučni podmladak i fonda za naučnoistraživački rad.

Downloads

Published

2015-05-12

How to Cite

Pejanović, M. (2015). Odnos državne strukture prema razvoju bolonjskog modela studija. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 45–49. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/836

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>