Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini U XX stoljeću

Authors

  • Mirko Pejanović University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences/Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

lokalna samouprava, austrougarska uprava, Kraljevina Jugoslavija, narodnooslobodilački odbori, drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a 1944, komunalni sistem, pluralna demokratija, Bosna i Hercegovina, Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, Dejtonski mirovni sporazum, reforma lokalne samouprave

Abstract

Rad predstavlja zaokruženu cjelinu društveno-istorijskog toka razvoja lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću. Tema je strukturirana tako da obuhvata period austrougarske uprave u BiH, potom period Kraljevine Jugoslavije, vrijeme narodnooslobodilačke antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu i vrijeme socijalističkog razvoja Bosne i Hercegovine od 1945. do 1990. godine. Kao zaseban period razvoja lokalne samouprave elaborira se proces promjena i reformi u vremenu sticanja nezavisnosti države Bosne i Hercegovine i provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma na kraju XX i početkom XXI stoljeća. Na razmeđu dva stoljeća Bosna i Hercegovina ulazi u društvenoistorijski proces integracije u Evropsku uniju. U okviru ovog procesa uspostavljaju se evropski standardi razvoja lokalne samouprave zasnovani na Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi. Statutarna autonomija jedinica lokalne samouprave, opština i gradova u Bosni i Hercegovini, uvedena u drugoj polovini 50-ih godina XX stoljeća unutar koncepta društvenog samoupravljanja dovešće do optimalne teritorijalne organizacije opština u Bosni i Hercegovini. Sa 109 opština u statusu jedinice lokalne samouprave Bosna i Hercegovina je započela svoj razvoj kao nezavisna i suverena država na osnovama višestranačke pluralne demokratije. Osim manjih promjena, uslovljenih Dejtonskim28 mirovnim sporazumom, teritorijalna organizacija opština i njihova uloga u vršenju lokalne vlasti od interesa za građane postaće konstanta u povjerenju građana prema institucijama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Vršenje lokalne vlasti u opštinama i gradovima daje značajan doprinos u razvoju i funkcionisanju cjeline političkog sistema Bosne i Hercegovine.

Downloads

Published

2015-01-08

How to Cite

Pejanović, M. (2015). Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini U XX stoljeću. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 27–70. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/353

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>