Anatomija jednog paradoksa

(O eseju Ivana Lovrenovića "Andrić", paradoks o šutnji)

Authors

  • Esad Duraković University of Sarajevo, Faculty of Philosophy / Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Keywords:

Ivo Andrić, metodološka nekoherentnost, historija književnosti, paradoks, Ivan Lovrenović, orijentalizam, ideološki pristup, recepcija, pozitivizam

Abstract

Esej Ivana Lovrenovića koji je dobio nagradu „Midhat Begić“ za najbolji esej 2008. godine pretenciozni je pokušaj autora da revalorizira recepciju Andrićeva književnog djela i da preispita vrijednosnu poziciju toga djela u historiji književnosti, pri čemu Lovrenović posebnu pažnju posvećuje onom dijelu kritike koji u Andrićevu opusu otkriva i obrazlaže njegove ideologijske pozicije. Međutim, Lovrenovićev esej suštinski je inferioran prema ovim kritičarima Andrićeva opusa, i istovremeno je metodološki neadekvatan u odnosu prema Andrićevu djelu: Lovrenović kombinira u svome eseju metode koje su inkompatibilne, koje su čak međusobno protivrječne, tako da autor u cijelome eseju – nesvjestan vlastitih metodoloških protivrječnosti – gradi metodološki galimatijas, demonstrirajući metodološku nekonzistentnost te istraživačku nekompetentnost i nezrelost. Nastojeći da otkrije navodni paradoks u recepciji Andrićeva književnog opusa, Lovrenović je ispisao esej koji je sam, zapravo, sav od paradoksa, tako da esej predstavlja primjer metodološke nekompetentnosti u tumačenju i vrednovanju književnog djela.

Downloads

Published

2009-05-30

How to Cite

Duraković, E. (2009). Anatomija jednog paradoksa: (O eseju Ivana Lovrenovića "Andrić", paradoks o šutnji). Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 45–58. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/554

Issue

Section

Articles / Članci