Savremena populistička politička kultura: U rasponu od moderne ka postmodernističkim političkim tokovima

Authors

  • Tatjana Lazić

Keywords:

populizam, politička kultura, političke partije, demokratija, mediji

Abstract

Uvidom u teškoće pojmovne konceptualizacije populizma i njegove istorijske manifestacije u specifičnom nacionalnom kontekstu, autor analizira stepen uticaja populizma na glavne političke tokove u evroatlantskim društvima. Interiorizacija populizma u liberalno-demokratski politički diskurs omogućena je ambivalentnom prirodom demokratske političke kulture, koja ne podrazumijeva samo autonomiju mišljenja i participaciju građana u političkom sistemu, već i određene lojalističke, podaničke elemente, kognitivno-afektivno jedinstvo i saglasnost subjekata sa temeljnim vrijednostima na kojima se zasniva jedan politički poredak. U razdobljima velikih društvenih kriza koje problematizuju i re-evaluiraju ukupni vrijednosni sistem, populizam kroz programe krajnje desnice i ljevice vješto koristi indoktrinacijski potencijal demokratije nudeći simplifikovanu eksplikaciju uzroka krize, te utičući na re-tradicionalizaciju ponašanja samopostavlja se kao čuvar vrijednosti i tradicije nacionalnog kolektiva. Instrumentalizacijom mas-medija populizam politiku prevodi na jednostavan i razumljiv jezik redukujući potrebu za intelektualnim i kritičkim potencijalom.

Downloads

Published

2010-01-10

How to Cite

Lazić, T. (2010). Savremena populistička politička kultura: U rasponu od moderne ka postmodernističkim političkim tokovima. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 77–99. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/584

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)