O krivnji i pravnoj zabludi u našem uporednom krivičnom pravu

Authors

  • Zvonimir Tomić University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

krivično pravo, krivična odgovornost, krivnja, zabluda, pravna zabluda

Abstract

U prilogu pod gornjim naslovom autor je svoju pažnju usmjerio na obradu nekoliko složenih pitanja koja se odnose na koncepcije krivnje u krivičnom pravu i njihov uticaj na koncepcije pravne zablude u domaćem i uporednom krivičnom zakonodavstvu. U tom smislu on najprije ukazuje na osnovna shvatanja o pojmu krivnje, gdje analizira odnos prouzrokovanja i krivnje, određuje pojam krivnje i šire elaborira osnovne teorijske pristupe problematici krivnje i materijalnom krivičnom pravu. Potom slijede njegova izlaganja o pitanjima krivnje u uporednom krivičnom pravu, gdje se ukazuje na rješenja koja su u odnosu na razmatranu problematiku prisutna u važećim krivičnim zakonodavstvima sa prostora bivše Jugoslavije. Prvi dio svog rada autor je završio kritičkim sagledavanjem problematike krivnje u domaćem krivičnom pravu te razmatranjima o položaju krivnje u domaćem krivičnom zakonodavstvu de lege ferenda. U drugom dijelu rada autor se bavi pitanjima pravne zablude i njenim krivičnopravnim koncepcijama. U tom smislu on najprije određuje pojam tog krivičnopravnog instituta i ukazuje na njegove moguće krivičnopravne učinke, zatim se bavi pitanjima uređenja tog instituta u uporednom pravu, da bi svoja izlaganja završio kritičkim osvrtom na institut pravne zablude prema rješenjima koja su prisutna u domaćem krivičnom zakonodavstvu, istovremeno ukazujući i na potrebu i mogućnosti boljeg, savremenijeg i pravičnijeg uređenja tog instituta u našem krivičnom pravu de lege ferenda.


Downloads

Published

2010-01-10

How to Cite

Tomić, Z. (2010). O krivnji i pravnoj zabludi u našem uporednom krivičnom pravu. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 53–76. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/583

Issue

Section

Articles / Članci