Riječ autora knjige "Država Bosna i Hercegovina i demokratija" prof. dr. Mirka Pejanovića (Sarajevo, 15. 9. 2015. godine)

Authors

  • Mirko Pejanović Academy of Sciences and Art of Bosnia and Herzegovina/Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Abstract

Zahvaljujem promotorima moje knjige: prof. dr Muharemu Avdispahiću, rektoru UNSA, prof. dr Šaćiru Filandri, dekanu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, prof. Slavi Kukiću, dopisnom članu ANUBiH, prof. dr Jusufu Žigi, rukovodiocu doktorskog studija Fakulteta političkih nauka i prof. dr Salihu Foči, dekanu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sa nama nije danas prof. Omer Ibrahimagić, jedan od recenzenata knjige. Želim se zahvaliti profesoru Ibrahimagiću za podršku koju mi pruža u naučnom radu od mojih studentskih dana do danas...

Downloads

Published

2015-09-27

How to Cite

Pejanović, M. (2015). Riječ autora knjige "Država Bosna i Hercegovina i demokratija" prof. dr. Mirka Pejanovića (Sarajevo, 15. 9. 2015. godine). Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 133–140. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/831

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>