„Le pouvoir hiérarchique“ u Republici Francuskoj

Authors

  • Enver Ajanović University of Sarajevo, Faculty of Law/Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

politička, pravna i društvena hijerarhija, osobine hijerarhije, iskrivljavanje hijerarhije

Abstract

Pojam „le pouvoir hiérarchique“ u Republici Francuskoj je pojava koju izučavaju nauka o upravi i upravno pravo. Može se prevesti u dvostrukom smislu zavisno od konteksta u kojem se koristi: kao hijerarhijska vlast ili kao ovlaštenje. Na osnovu njega u francuskoj nauci o upravi suprotstavljaju se centralizirani i decentralizirani državni organi i uprava. Veoma je bitan princip na kojem se temelji organizaciono upravno pravo u ovoj zemlji, te u drugim zemljama koje su preuzele u svoj pravni poredak i pravnu nauku ideju upravnog prava kao neizostavnog elementa pravne države sa demokratskom tradicijom pisane ustavnosti. U upravnom pravu hijerarhijska vlast se analizira, također, u kontekstu decentralizacije, ali i dekoncentracije kao temeljnih principa organizacije državne uprave u Francuskoj. Osim toga, u ovoj državi hijerarhija se izučava i u kontekstu službeničkih odnosa u državnoj upravi.

Downloads

Published

2020-07-23

How to Cite

Ajanović, E. (2020). „Le pouvoir hiérarchique“ u Republici Francuskoj. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 115–134. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/691

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>