Organizacija pravosuđa u BiH

Authors

  • Enver Ajanović University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

zakon o sudovima u BiH de ferenda, zakon o tužilaštvima u BiH de ferenda, zakon o pravobranilaštvima u BiH, reforma ZPPBiH, ZKPBiH, ZUSBiH, zakon o postupku pred Ustavnim sudom BiH ili zakon o Ustavnom sudu BiH

Abstract

Pravila Ustavnog suda BiH, Zakon o Sudu BiH, Zakon o Tužilaštvu BiH, Zakon o pravobranilaštvu BiH, Zakon o parničnom postupku BiH, Zakon o krivičnom postupku BiH, Zakon o upravnim sporovima BiH, Izborni zakon BiH, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o postupku pred Ustavnim sudom FBiH i Zakon o postupku pred Ustavnim sudom RS te Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH sadrže građu za reformu organizacije pravosuđa u BiH. U Ustavu BiH postoji pravni osnov da se pravosuđe u Bosni i Hercegovini drugačije organizira. Tako se u Parlamentarnoj skupštini BiH moraju usvojiti novi zakon o Ustavnom sudu BiH ili zakon o postupku pred Ustavnim sudom BiH, zakon o sudovima u BiH, zakon o tužilaštvima u BiH, zakon o pravobranilaštvima u BiH, zakon o Visokom sudskom vijeću i zakon o Visokom tužilačkom vijeću.

Downloads

Published

2020-06-04

How to Cite

Ajanović, E. (2020). Organizacija pravosuđa u BiH. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 71–81. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/232

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>