Globalizacija i njen ekonomski poraz

Epistemiološka analiza i sociološka kritika "New menagmenta" kao nove ideologije

Authors

  • Zlatan Delić University of Tuzla, Faculty of Humanities and Social Sciences / Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet

Keywords:

teorija globalizacije, globalizacijska teorija, ideologija, nova ekonomija znanja, diskurzivne strategije, kriza legitimiteta znanja, globalna solidarnost, New management

Abstract

Riječ je o sociološkoj i epistemološkoj analizi globalizacije, o nastavku bespoštedne kritike dominantnog ekonomskog diskursa o globalizaciji. Taj diskurs očituje se kroz različite, institucionalno nametnute diskurzivne strategije. New management i marketing, kao najpopularniji oblici globalnog znanja, produciraju, reproduciraju i distribuiraju površne diskurse, pogrešne paradigme i iskrivljene slike svijeta koje se rijetko podvrgavaju kritici. Na početku modernosti znanje je označeno kao moć. Na kraju, u globalnom društvu znanja, sama moć –moć nametanja znanja putem ideologije New managementa – određuje šta može biti tretirano, testirano i priznato kao društveno korisno i poželjno znanje. New management, koji se nalazi u osnovi obrazovanja ekonomske slike globalizacije, može se posmatrati ne samo kao nova paradigma znanja nego i kao globalna ideologija za čovječanstvo. U radu pokušavamo pokazati zašto je ekonomska, ekonomimetička globalizacija imala tako kratak dah – zašto je konačno doživjela svoj definitivni i epohalni poraz. Jedan od razloga je u tome što ona, u svom povlaštenom, lažno samolegitimirajućem vokabularu, potpuno nekritički pretpostavlja da površna, pozitivirajuća i repetitivna upotreba pojma globalizacije može poslužiti kao nova svjetska mudrost – apsolutno znanje. Zanemarujući, potiskujući i isključujući alternative i antiteze, ona je neodgovorno pretpostavljala da je nekritička upotreba teorije i prakse globalizacije samorazumljiva, koherentna, neproblematična, legitimna i opravdana za sva mjesta, za sva vremena i za sve društvene upotrebe. Nekritičkom shvaćanju globalizacije potrebno je suprotstaviti alternativna, kritička viđenja, koja vode računa o autoreferencijalnim i institucionalnim kontradikcijama globalne ekonomske politike i globalne ekonomizacije znanja.

Downloads

Published

2009-01-26

How to Cite

Delić, Z. (2009). Globalizacija i njen ekonomski poraz: Epistemiološka analiza i sociološka kritika "New menagmenta" kao nove ideologije. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 15–55. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/535

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)