Filozofija i istina / Filozofija i napredak

Authors

  • Abdulah Šarčević Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Keywords:

post-filozofija, ideja liberalnog i solidarnog društva, ironizam i teorija, neopragmatizam i postmodernizam, „nade jednog liberalnog društva na jedan ne-racionalistički i ne-univerzalistički način“, spoznaja i kontingencija, sloboda, porast ir onističke kultur e, argumentacija i napuštanje ideje apsolutne istine, metafizički fundamentalizam

Abstract

Zapravo, radi se o američkoj verziji postmetafizičkog mišljenja koje je najpunije izraženo kod Rortyja. Fascinacija ide zaobilaznim i podzemnim putevima: preko francuskog i italijanskog „postmodernizma“, preko ove recepcije Heideggera i Hansa-Georga Gadamera, preko Apela i Habermasa, preko takozvane „postempirističke“ teorije znanosti Thomasa Kuhna i drugih predstavnika „New Philosophy of Science“. Fascinacija, čini se, koju izaziva Rortyjev neopragmatizam, u „retoričko-estetskom odrješivanju filozofskog diskursa od argumentativnog diskursa znanosti“, u jednoj verziji post-Wittgensteinovog neopragmatizma Zapada, koja s pravom Apel ustanovljuje – počiva na „tendencijelnom de-transcendentaliziranju i historiziranju kvazi transcendentalnih problema životno/svjetovnog konstituiranja smisla” (M.H., S. 133). Fascinacija počiva, nadalje, na svojevrsnoj američkoj recepciji Heideggera.  Zahvaljujući tome da se u Americi događa svojevrsno redefiniranje postmetafizičkog mišljenja, koje postaje i post-filozofsko, kod Rortyja objektivitet i metafizičnost imaju samo idiosinkratičnu vrijednost.

Downloads

Published

2007-09-11

How to Cite

Šarčević, A. (2007). Filozofija i istina / Filozofija i napredak. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(3-4), 151–184. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/402

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>