Liberalizam kao stadij i funkcije liberalizma u određenjima građanskog društva

Authors

  • Šefik Baraković University of Zenica, Faculty of Law/Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet

Keywords:

stadij liberalizma, zreli liberalizam, postliberalizam, globalizacija, građansko društvo, ekonomska prinuda i zavisnost, laissez-faire principi, građanska svrsishodnost, sloboda, jednakost, prava čovjeka i građanina

Abstract

Istraživanja obavljena ovim naslovom postavila su cilj da ispitaju, rasvijetle,  ustanove u čemu je sadržano odvajanje liberalizma, kao prvobitnog stadija građanskog društva, od političke, ekonomske, pravne organizacije jednog društva u situaciji kada principi građanske epohe svojim važenjem uređuju postliberalizam i globalne tokove građanskih integracija. Liberalizam asocira na afirmiranje prava čovjeka i građanina, jednakosti i slobode, za što postoje i faktički i ideološki razlozi i njihovo konkretno ostvarivanje i respekt se zasniva na nepovredivosti istih prava drugoga. Unutar provođenja građanske zavisnosti i omogućavanja ekonomske prinude osnova liberalizma bez dvojbe prednjači u pružanju pretpostavki ostvarivanja političkih sloboda, pravne jednakosti i ekonomske pravičnosti. Postavljajući i dinamizirajući određene građanske odnose, stadij liberalizma je afirmirao građanska prava i slobode u bitnom uređivane konceptom odgovarajućeg načina i motiva ekonomskih odnosa. Ključna karakteristika građanskog društva, pa time i liberalizma kojim je učinjeno jedno razgraničenje sa formacijom feudalizma, utemeljenje je produciranih odnosa, konstitucije razvoja na principima građanske zavisnosti i ekonomske prinude. Principi te zavisnosti determiniraju građansko društvo, građanski poredak i razvoj, a upravo svojim razvojem građansko društvo mijenja osnovicu koja – s obzirom na brojne determinante, različiti karakter stvaranih protivrječnosti, antagonizama, njihovo izražavanje i moguće razrješavanje odnosno prevladavanje – uključuje bitno unapređivano važenje principa. Liberalizam je zbog toga i oblik građanske konjunkture, prominentnost jednog perioda, za razliku od uloge, funkcije drugačije dominantno afirmiranih principa građanske organizacije. U ovom etablismanu, razvijenijoj organizaciji građanske dominacije, zadržani principi građanskog liberalizma, tj. njihove funkcije uključene u djelatnost integrativnih tokova, a odvojene od ostvarivanih aspekata dominacije ovih tokova, čine podršku osnovnoj infrastrukturi globalnih integracija. Određena građanska stanovišta njima primjerenim vokabularom, preustrojavanjem odlučnih činjenica i historijskih fakata o odvijanju, održavanju i omogućavanju stvari i pojava građanskog procesa – bilo da njegov razvoj prilagođavaju određenoj shemi ili ovom shemom prožimaju građanski razvoj prilagoĐenim prikazivanjem stvaranja i produkcije građanskih odnosa – ove odnose „uvode“ u žalobnu igru staklenih perli.

 

Downloads

Published

2016-01-11

How to Cite

Baraković, Šefik. (2016). Liberalizam kao stadij i funkcije liberalizma u određenjima građanskog društva. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 39–58. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/387

Issue

Section

Articles / Članci