Pogledi istraživača o fenomenu odbrane Sarajeva u opsadi: 1992–1995.

Authors

  • Mirko Pejanović Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina/Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Abstract

Tekst je prikaz zbornika radova Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva (1992–1995) sa međunarodne naučne konferencije održane 29. februara i 1. marta 2012. godine u Sarajevu (Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2014, 934 str.)

Downloads

Published

2015-10-08

How to Cite

Pejanović, M. (2015). Pogledi istraživača o fenomenu odbrane Sarajeva u opsadi: 1992–1995. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 95–100. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/379

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>