Čija je Bosna i Hercegovina? / To Whom Bosnia and Herzegovina Belongs?

Authors

  • Semir Halilović

DOI:

https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.137

Abstract

Tekst predstavlja prilagođeno izlaganje sa naučne konferencije ZAVNOBiH u retrospektivi: evaluacija historijske važnosti i savremene relevantnosti za društvo i državu koja je organizirana povodom 80. godišnjice od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Konferencija je održana 20. novembra 2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu političkih nauka.

The text represents an adapted presentation delivered at the scientific conference ZAVNOBiH in Retrospect – Evaluating Its Historical Importance and Contemporary Relevance for Society and the State, organized on the occasion of marking the 80th Anniversary of the First Session of ZAVNOBiH. The conference was held at the University of Sarajevo - Faculty of Political Sciences, on 20 November 2023.

References

Amandmani LIX–LXXX na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, Službeni list SRBiH, Sarajevo, 1990.

Arnautović, S. (2009), Političko predstavljanje i izborni sistemi u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću, Promocult, Sarajevo.

Bandžović, S. (2017), Ideja i iskustvo, lična naklada, Sarajevo.

Boban, LJ. (1965), Sporazum Cvetković–Maček”, Institut društvenih nauka – Odeljenje za istorijske nauke, Beograd.

Borovčanin, D. (1979), Izgradnja bosansko-hercegovačke državnosti u uslovima NOR-a, Svjetlost, Sarajevo.

Ćemerlić, H. (1968), Položaj Bosne i Hercegovine u jugoslovenskoj zajednici od ZAVNOBiH-a do Ustava SR BiH”, Prilozi.

Ćerić, S. (1971), O jugoslovenstvu i bosanstvu, “Oslobođenje”, Sarajevo, 1971.

Ćorović, V. (1939), Političke prilike u Bosni i Hercegovini, “Politika”, Beograd.

Đilas, M. (1983), Vlast, Naša reč, London, 1983.

Filandra, Š. (1998), Bošnjačka politika u XX stoljeću, Izdavačko preduzeće „Sejtarija“, Sarajevo.

Hoare, M.A. (2019), Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu, Dobra knjiga, Sarajevo.

Imamović, M. (2013), ZAVNOBiH i državnopravni kapacitet Bosne i Hercegovine, Historijska traganja, BiH.

Isensee, J. (1999), Nacija kao političko jedinstvo, Politička misao, Vol XXXVI, br. 4.

Kaseze, A. (2011), Samoodređenje naroda, “Službeni glasnik”, Beograd.

Kržišnik-Bukić V. (1997), Bosanski identitet, Bosanska knjiga, Sarajevo, 1997.

Nešković, R. (2013), Nedovršena država – politički sistem Bosne i Hercegovine“, Fondacija Friedrich‐Ebert‐Stiftung, Sarajevo, 2013.

Pejanović, M. (2013), Bosna i Hercegovina od ZAVNOBiH-a do Daytonskog sporazuma – kontinuitet izgradnje državnosti u XX stoljeću". Historijska Traganja, BiH.

Purivatra, A. (1972), Nacionalni i politički razvitak muslimana, “Svjetlost”, Sarajevo, 1972.

Redžić, E. (1968), Društveno-historijski i politički korijeni ZAVNOBiH-a, Prilozi.

Redžić, E. (1983), Jugoslavenski radnički pokret i nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini”, “Svjetlost”, Sarajevo.

Redžić, E. (1987), Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija, “Svjetlost”, Sarajevo.

Šulce, H. (2002), Država i nacija u evropskoj istoriji, „Filip Višnjić“, Beograd.

Šuvar, S. (1970), Nacije i međunacionalni odnosi, Naše teme, Zagreb.

Vojnoistorijski institut (1981), Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom IV, knjiga 1, Beograd.

„ZAVNOBiH – dokumenti 1943-1944“, „Veselin Masleša“, Sarajevo, 1968.

„ZAVNOBiH – dokumenti 1945” – knjiga II, “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1968.

Downloads

Published

2024-03-21

How to Cite

Halilović, S. (2024). Čija je Bosna i Hercegovina? / To Whom Bosnia and Herzegovina Belongs?. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 64(3), 137–149. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.137