Karakteri ženskih likova u Šekspirovoj komediji "Mnogo vike ni za što"

Authors

  • Amina Arnautović University of Sarajevo, Faculty of Philosophy/Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Keywords:

karakteri ženskih likova, pitanje identiteta, uloga žene u društvu elizabetanskog doba, „diskurs ženstvenosti“, „feministički diskurs“

Abstract

Predstojeći rad je studija o karakteru ženskih likova u Šekspirovoj komediji „Mnogo vike ni za što“, u kojoj se autor prvenstveno bavi pitanjem identiteta i uloge čovjeka odnosno žene u društvu elizabetanskog doba (1558–1603), u kojem paternalistička kontrola i „ušutkivanje“ ženskih karaktera postaju normom. Sagledavanjem karaktera dva glavna ženska lika ove komedije, Here i Beatrice, u radu se analiziraju dva oprečna diskursa koji djeluju u konstrukciji teksta ove komedije. „Diskurs ženstvenosti“, koji opisuje osobine smatrane tipičnim za žene elizabetanskog patrijarhalnog društva i koji je utjelovljen u karakteru Here, dovodi se u komparativni odnos sa „feminističkim diskursom“. Upotrebljavajući „feministički diskurs“, unutar kojeg se pridaje veliki značaj pojmu ženskog ja i fokusira na posebnost žene kao subjekta, autor kreira karakter Beatrice. Obavljenom analizom karaktera ženskih likova kroz prizmu diskursa u kojem su nastali, ilustriraju se načini na koje jedan određeni diskurs biva uzrokom nastanka novog, njemu oprečnog diskursa, koji potom mijenja strukturu i sadržaj prvog diskursa, pripremajući na takav način pravac budućim društvenim promjenama.

Downloads

Published

2020-07-27

How to Cite

Arnautović, A. (2020). Karakteri ženskih likova u Šekspirovoj komediji "Mnogo vike ni za što". Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 55–78. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/718

Issue

Section

Articles / Članci