Kultura i pamćenje u "Kamenom spavaču" Maka Dizdara

Authors

  • Marina Katnić-Bakaršić University of Sarajevo, Faculty of Philosophy/Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Keywords:

eksplozija u kulturi, semiotika, postkolonijalna kritika, reinterpretacija kulture, stilističke karakteristike

Abstract

Zbirka pjesama Maka Dizdara Kameni spavač nije samo literarna već i kulturna činjenica, smještena u samom centru bosanskohercegovačke kulture i njene semiosfere. U radu se propituje uloga kulturalnih elemenata u Kamenom spavaču i ispituje njihova reevaluacija u savremenoj bosanskohercegovačkoj kulturi. Ova knjiga imala je karakter i značaj eksplozije u kulturi u Lotmanovom smislu. Mak Dizdar, zapravo, stvarajući umjetničko djelo, kreira i rekreira historiju onako kako je on vidi. Rad se, također, fokusira na specifične stilističke karakteristike Dizdareve poezije (njen fonosimbolizam, patos, ritam, arhaizaciju jezika). Rad, također, pokazuje da se Kameni spavač može interpretirati sa aspekta postkolonijalne kritike i Saidove kritike orijentalizma. Dvije pjesme (Zapis o zemlji i Poruka) posebno su značajne sa tog aspekta jer pokazuju pjesnikov intuitivni otpor orijentalističkom pogledu na Bosnu kao na tamni vilajet, kao i dekonstrukciju takvog pogleda.

Downloads

Published

2020-07-23

How to Cite

Katnić-Bakaršić, M. (2020). Kultura i pamćenje u "Kamenom spavaču" Maka Dizdara. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 9–24. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/686

Issue

Section

Articles / Članci