Tajno i javno lice demokratije

Authors

  • Elma Huruz University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

tajno, javno, liberalno-demokratska država, politička geologija, demokratska javnost, konspirativno, realpolitika, političko podzemlje

Abstract

Knjiga „Tajni život demokratije: prilozi političkoj geologiji” autora prof. dr. Esada Zgodića propituje fenomen tajnog unutar polja javnog političkog djelovanja, te značenje i domete uticaja tajnog uma države i svih onih ilegalnih, podzemnih praksi sakrivenih od demokratske javnosti. Razmatrane su tajne aktivnosti nastale kao produkt društva, kao i one čiji je kreator država sa svojim tajnim strukturama. U tom kontekstu je prikazana i analizirana podvojenost demokratskog uma na javnu i tajnu sferu koje se permanentno prožimaju. Autor ovu knjigu daje kao prilog zasnivanju političke geologije kao naučne discipline sa konkretnim angažmanom na istraživanju tajnih, konspirativnih, podzemnih političkih praksi.

Downloads

Published

2011-01-17

How to Cite

Huruz, E. (2011). Tajno i javno lice demokratije. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 293–298. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/654

Issue

Section

Articles / Članci