Grupno predstavljanje u političkoj filozofiji Willa Kymlicke

Authors

  • Elma Huruz University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences/Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

priznanje, manjine, liberalna teorija manjinskih prava, grupno diferencirana prava, grupno predstavljanje

Abstract

Dvadeseti vijek nosi sa sobom oživljavanje etniciteta, „eksplozije identiteta“, zahtjeve za priznanjem različitih manjina kao ravnopravnih društveno-političkih subjekata, što u slučajevima pojedinih država rezultira čak i krvavim sukobima. Takva raznolikost producira mnoštvo otvorenih pitanja, diskusija, a u krajnjoj liniji i problema. Prvo od takvih pitanja jeste kako uspostaviti kvalitetan sistem na državnom ali i na nižim nivoima vlasti da bi svaka od egzistirajućih grupa adekvatno bila zastupljena u predstavničkim tijelima? Pronaći pravi odgovor na ovo pitanje je od krucijalne važnosti za grupe pojedinačno ali i za društvo u cjelini. Kanadski filozof Will Kymlicka se na jedan sistematski način bavi pitanjima manjinskih prava kreirajući koncepciju koju naziva „liberalnom teorijom manjinskih prava”. Centralna tačka njegove koncepcije odnosi se na reguliranje položaja manjinskih grupa dodjeljivanjem grupno-diferenciranih prava koja obuhvataju pravo na samoupravu, polietnička prava i pravo na specijalnu (grupnu) predstavljenost. Kymlicka ističe značaj artikuliranja manjinskih zahtjeva za šta je potrebno osigurati predstavljenost i sudjelovanje predstavnika manjina u donošenju odluka unutar političkih institucija.

Downloads

Published

2014-01-08

How to Cite

Huruz, E. (2014). Grupno predstavljanje u političkoj filozofiji Willa Kymlicke. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 161–175. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/293

Issue

Section

Articles / Članci