Ekonomska kriza i njene socijalne posljedice

Authors

  • Salih Fočo University of Sarajevo, Faculty of Philosophy / Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Abstract

Ekonomska kriza je uvjetovala duboke društvene promjene, koje se snažnije reflektiraju u nerazvijenim zemljama. Njihove vlasti nisu u stanju programirati procese ka željenom toku. Refleksije krize su mnogostruke i odražavaju se na sve tokove društvenog života. Ekonomske mjere su samo osnova za poduzimanje dubljih reformi u svim društvenim sferama, posebno u socijalnoj sferi. Otuda je i značaj socijalnog kapitala veći i značajniji jer njim raspolažu građani i on nije pod kontrolom moćnih međunarodnih finansijskih institucija. Da bi se prevazišla kriza, nužno je poduzeti reforme ekonomskog, obrazovnog, ali i ukupnog socijalnog sektora koji je pod kontrolom domaćih vlasti. Kriza je globalna, ali se reflektira lokalno i njene posljedice snose građani pojedinačno, i to zavisno od ekonomske moći i finansijske situacije pojedine zemlje. Danas se mnogi teoretičari bave prevazilaženjem ekonomske krize, ali suštinske mjere su u sferi obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih izdvajanja. S obzirom na specifičnosti djelatnosti i nadležnosti, nužna je i neizbježna intervencija države koja mora da iznova definira socijalnu politiku i mjere socijalne zaštite, mora da programira i podstakne razvoj obrazovnog sistema i da vrši značajnije ulaganje ne samo u sferu proizvodnje nego i u sferu nauke i progresa. Proklamirana reforma obrazovanja kroz Bolonjski proces ni izbliza ne nudi i neodgovara potrebama vremena i zahtjevima koje kriza pred obrazovni sistem postavlja, zato su sve glasnije ideje o novom pristupu obrazovanja.

Downloads

Published

2009-05-30

How to Cite

Fočo, S. (2009). Ekonomska kriza i njene socijalne posljedice. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 161–171. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/559

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>