Monetarna politika Bosne i Hercegovine kao pretpostavka makroekonomske stabilnosti

Authors

  • Senija Nuhanović University of Tuzla, Faculty of Economics / Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet
  • Izudin Kešetović University of Tuzla, Faculty of Economics / Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet

Keywords:

monetarna politika, centralna banka, valutni odbor, devizni kurs, inflacija

Abstract

Pored centralne banke kao temeljnog nosioca monetarne vlasti u zemlji, u određenim slučajevima (naročito poslije snažne finansijske krize, hiperinflacije, ratova...) uvodi se valutni odbor kao jedan od modela upravljanja monetarnom politikom. Iako je taj model prisutan više od dva stoljeća, u zadnje dvije-tri decenije ponovno se popularizira njegov značaj za nacionalnu privredu. Stoga se u predmetnom radu najprije prezentira historijat valutnog odbora kao najekstremnije forme vezivanja deviznog kursa i njegove osnovne karakteristike. Potom se vrši komparacija klasične centralne banke i valutnog odbora u cilju iznošenja osnovnih prednosti ali i nedostataka spomenutog aranžmana. U zadnjem dijelu rada prezentiraju se iskustva pojedinih zemalja, naročito na polju suzbijanja inflatornih trendova i postizanja monetarne stabilnosti s navedenim aranžmanom, s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. U tom kontekstu navodi se da su u dvanaestogodišnjem periodu postignuti nezanemarivi rezultati u sferi monetarne politike u Bosni i Hercegovini, ali se istovremeno naglašavaju potencijalne opasnosti po održivost valutnog odbora u narednom periodu i daju prijedlozi za njihovo eliminiranje ili reduciranje.

Downloads

Published

2010-01-10

How to Cite

Nuhanović, S., & Kešetović, I. (2010). Monetarna politika Bosne i Hercegovine kao pretpostavka makroekonomske stabilnosti. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 185–208. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/590

Issue

Section

Articles / Članci