Beacon shema - strategija reforme lokalne (samo) uprave u Velikoj Britaniji

Authors

  • Sabina Žunić

Keywords:

Beacon shema, lokalna uprava i samouprava, reforma, lokalna zajednica, strategija, građani, usluge, modernizacija, partnerstvo, promjene, politika, administracija, demokratija, upravljanje

Abstract

U ovome tekstu autor pokazuje kako je urađena reforma politike lokalne samouprave u Velikoj Britaniji početkom 21. stoljeća. Sama reforma, inicirana u vrijeme vladavine Tonyja Blaira i laburista, prepoznala je da su Velikoj Britaniji potrebne radikalne promjene sistema u sferi lokalne samouprave. Kreiranje potpuno nove kulture u lokalnoj vlasti našlo se među najvišim prioritetima, a vapaj za transparentnim i pojednostavljenim procedurama je bio više nego očigledan. Bilo je potrebno utrti put principima poput odgovornosti, otvorenosti i okrenutosti prema klijentima, i ponuđen je jedan novi, svježi okvir upravljanja lokalnom zajednicom, koji je bio u skladu s demokratskim i evropskim principima, što uključuje i principe dobre uprave. Nove legislative su nudile okvir kako izvesti reforme naprijed i kako kreirati sisteme nagrade za lokalne vlasti, od kojih je jedna i tzv. Beacon shema, koja ima za cilj kreirati sredinu konkurentne sposobnosti i poticati natjecateljski duh lokalnih zajednica. Strategija je napisana kao dugoročni dokument i pokriva najmanje 10 godina unaprijed sistem lokalne uprave i načine njene modernizacije. Najuža agenda Beacon sheme je zapravo nagrađivati lokalne zajednice koje „najbolje obavljaju svoj posao“. Najbolja praksa se općenito odnosi samo na jedan, unaprijed određeni sektor. Vlada je identificirala indikatore i metodologiju po kojoj bi se određivali pobjednici, kao i opći bodovni sistem. Ova shema je prije svega imala za cilj da motivira općine da preokrenu kormilo upravljanja staro preko stotinu godina i u drugom pravcu počnu primjenjivati radikalno drugačije metode u pristupu prema građanima.

Downloads

Published

2009-01-26

How to Cite

Žunić, S. (2009). Beacon shema - strategija reforme lokalne (samo) uprave u Velikoj Britaniji. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 245–253. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/545

Issue

Section

Articles / Članci