Liberalno društvo kao rodno mjesto lokalne samouprave

Authors

  • Sabina Žunić

Keywords:

liberalna demokratija, lokalna samouprava, Velika Britanija, reforma, individualna prava, tranzicijske države, Evropa

Abstract

U ovom tekstu autor je dao pregled teorijsko-historijskih činjenica i ključnih političkih teoretičara koji su obilježili ili utjecali na razvitak teorije o liberalno-demokratskom konceptu. Bit njihovog shvatanje, iako očito različit, a ponekad i dijametralno suprotnih gledišta, ipak se ogleda u zajedničkom shvatanju kako su i individualni i društveni faktori potrebni za funkcionisanje jednog demokratski uređenog društva. Čitav niz mislilaca, historičara, politologa, sociologa i filozofa, kao što su J. S. Mill, Tocqueville, Weber, Hobbes, B. R. Rousseau i Locke, uspio je da nam približi koncept demokratije i da postavi teorijske temelje za njeno praktično djelovanje. Njihov doprinos je utoliko veći što su i sami bili kritičari ovakvog uređenja, time podstičući na kritičko razmišljanje, konstruktivni dijalog i praktično djelovanje. Očito je da je Velika Britanija središte liberalizma i stoga ne čudi da lokalna samouprava ima i najdužu tradiciju u toj državi, koja je, međutim, skoro pa neuporediva sa ijednom drugom evropskom državom upravo zato što je i Velika Britanija po svom administrativno-pravnom uređenju jedinstvena. Utoliko je još teže „izvesti“ britanski koncept uređenja lokalne samouprave u tranzicijske države koje nemaju razvijene administrativne mehanizme kakve ima Velika Britanija, koja u svojoj dugogodišnjoj tradiciji nije posmatrala lokalnu upravu i samoupravu kao opasnost za državnu vlast, što je često slučaj bio u drugim evropskim državama, koje su „gušile“ lokalnu samoupravu upravo iz tog straha. Ključno je istaći da su ideje i principi liberalne demokratije definitivno bili odlučujuća i zajednička nit evropskih nacija, a doprinijeli su razvoju demokratskih evropskih društava kakve poznajemo danas.

Downloads

Published

2020-06-08

How to Cite

Žunić, S. (2020). Liberalno društvo kao rodno mjesto lokalne samouprave. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 197–222. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/258

Issue

Section

Articles / Članci