Političke kulture, socijalna epistemologija i istina u krivičnoprocesnom pravu

Authors

  • Dalibor Bingas

Keywords:

krivična procedura, proceduralna pravda, politička kultura, socijalna epistemologija

Abstract

Promjene koje su 2003. godine provedene u našem krivičnom zakonodavstvu postavljaju pitanje opravdanosti radikalnih transplantacija prava. Različiti proceduralni sistemi krivičnog prava uslovljeni su različitim tipovima političkih kultura. Tako, uporedo sa pravnim kulturama prema kojima je osnovni cilj kriminalne procedure utvrđivanje istine o krivičnoj odgovornosti okrivljenog, postoje shvatanja da se krivična procedura zasniva na proceduralnoj pravdi. Članak pokušava da ustanovi topičku šemu u okviru koje bi mogli potražiti odgovor na pitanje da li je normativna arhitektura našeg novog proceduralnog prava, koja favorizuje vrijednosti adversarnog sistema, kompatibilna sa našim temeljnim kulturnim, političkim i pistemološkim tradicijama.

Downloads

Published

2020-07-27

How to Cite

Bingas, D. (2020). Političke kulture, socijalna epistemologija i istina u krivičnoprocesnom pravu. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 151–166. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/723

Issue

Section

Articles / Članci