Ustvari, radi se o plagijatu, pa i u muzici!

Osvrt na članak "Muzička umjetnost u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću", Pregled, 2, 2010: 125-139

Authors

  • Ivan Čavlović University of Sarajevo, Academy of Music / Univerzitet u Saraje, Muzička akademija

Abstract

U časopisu Pregled, br. 2, 2010, str. 125–139. objavljen je članak pod naslovom Muzička umjetnost u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću, autora Saše Salihovića (u daljnjem tekstu: autor). Članak bez ikakvih referentnih uputnica (zlo)koristi moja dva simpozijska saopštenja pod naslovima: „Neki problemi muzike u BiH“ (Zbornik radova I. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, 1999: 53–61; u daljnjem tekstu: Zbornik 1) i „Ugodno i prilagodljivo: tranzicijsko stanje u bosanskohercegovačkoj muzičkoj praksi i nauci“ (Zbornik radova 3. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, 2002: 24–26; u daljnjem tekstu: Zbornik 3), kao i članak „Fragmenti o nacionalnom u muzici BiH“ (časopis Muzika, I/1, 1997: 29–36).

Downloads

Published

2011-01-17

How to Cite

Čavlović, I. (2011). Ustvari, radi se o plagijatu, pa i u muzici! Osvrt na članak "Muzička umjetnost u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću", Pregled, 2, 2010: 125-139. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 301–308. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/684

Issue

Section

Articles / Članci