Komuniciranje Univerziteta u Sarajevu i njegovih interesnih grupa

Authors

  • Jasna Bošnjović

Keywords:

komuniciranje, Univerzitet u Sarajevu, korporativno komuniciranje

Abstract

Način na koji Univerzitet u Sarajevu upravlja, strukturira i provodi svoju komunikacijsku aktivnost je pod presudnim utjecajem rastuće međuzavisnosti kako u bosanskohercegovačkom društvu tako i modernoj globalnoj akademskoj zajednici, koja zahtijeva sve kompleksnije društvene, političke i ekonomske interakcije. Shodno tome, neminovan je sve kompleksniji ekspertni sistem korporativne komunikacije, zasnovan na mogućnostima koje pružaju savremeni koncepti komunikacije i moderne tehnologije komuniciranja. Upravljanje komuniciranjem, zasnovano na modernim konceptima korporativnog komuniciranja, od ključne je važnosti za upravljanje odnosima Univerziteta i njegovih interesnih grupa. Moderno organiziran sistem komuniciranja je primarni strateški odgovor na egzistencijalnu zavisnost Univerziteta od promjenljivog okruženja, odnosno od raznolikih utjecajnih interesnih grupa. Od 2003. godine, Univerzitet u Sarajevu, kao potpisnik Bolonjske deklaracije, prolazi kroz jednu veliku reformu. Reforma Univerziteta je ujedno i prilika za reformu komunikacijskih odnosa koje Univerzitet uspostavlja sa svojim interesnim grupama kako bi se stvorio jedinstven i funkcionirajući sistem komuniciranja.

 

Downloads

Published

2012-05-08

How to Cite

Bošnjović, J. (2012). Komuniciranje Univerziteta u Sarajevu i njegovih interesnih grupa. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 189–209. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/635

Issue

Section

Articles / Članci