Mogućnosti ponovnog oživljavanja Ustava Republike Bosne i Hercegovine

Authors

  • Suad Kurtćehajić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences/Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

Republika Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum, Dejtonski ustav, Ustav Bosne i Hercegovine, Aneks 4, Ustavni zakon, Međunarodni ugovor, Bečka konvencija

Abstract

Mirovnim sporazumom koji je parafran 21. novembra u Daytonu a potpisan 14. decembra u Parizu Bosna i Hercegovina je doživjela transformaciju u smislu naziva, tako da je izgubila prefks Republika, a njena unutrašnja struktura je modifcirana i sastoji se iz dva entiteta. Iako je Dejtonski ustav sadržan u Aneksu 4 priznao kontinuitet države Bosne i Hercegovine, zbog nepoštivanja procedure za promjenu Ustava Republike Bosne i Hercegovine koja je predviđena njenim ustavom učinjen je ustavnopravni diskontinuitet u Bosni i Hercegovini. Nedostaci Dejtonskog sporazuma i Aneksa 4 kao njegovog sastavnog dijela kojim je dat novi Ustav Bosne i Hercegovine ukazuju na to da se taj međunarodni sporazum kao i njegovi dijelovi može osporavati prema pravilima međunarodnog prava, te da on u sebi sadrži razloge koji mogu dovesti do njegovog poništenja. U Bosni i Hercegovini je također u tom smislu 1995. godine donesen Ustavni zakon na Ustav Republike Bosne i Hercegovine koji predviđa poništenje mirovnog sporazuma i revitalizaciju Republike ako se njegove odredbe ne budu realizirale. Alternativa poništenju tog sporazuma je pomoć međunarodne zajednice, a prije svega zemalja članica Kontakt-grupe, da nađu rješenja za Bosnu i Hercegovinu koja bi ispunila duh Daytona, a to je da Bosna i  Hercegovina živi i razvija se kao multikulturna, multikonfesionalna i funkcionalna država.

 

Downloads

Published

2012-05-08

How to Cite

Kurtćehajić, S. (2012). Mogućnosti ponovnog oživljavanja Ustava Republike Bosne i Hercegovine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1), 73–93. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/626

Issue

Section

Articles / Članci