Da li je entitet Republika Srpska osporiva kategorija ili konstanta?

Authors

  • Suad Kurtćehajić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

Dejtonski sporazum, Bečka konvencija o pravu internacionalnih ugovora, ius cogens, Internacionalni sud pravde u Hagu, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, genocid

Abstract

Od političara iz Republike Srpske stalno stižu poruke da je ona trajna kategorija. Činjenica je da je u Dejtonu parafiranjem Dejtonskog sporazuma 21. novembra i njegovim potpisivanjem 14. decembra 1995. godine u Parizu Republika Bosna i Hercegovina doživjela transformaciju u državu Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta. Nakon Dejtona dolazi do spoznaje o brojnim zločinima koje su učinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske od kojih je najteži zločin genocida u Srebrenici koji je presuđen od najvećeg sudskog tijela na zemlji, Internacionalnog suda pravde u Hagu 26. februara 2007. godine. Nakon te presude ništa više ne može biti isto. Nije normalno da postoji ovakva presuda te da se kompletan vojni i politički vrh Republike Srpske procesuira u Hagu i kazni visokim kaznama za djela protiv čovječnosti a da entitet radi čijeg postojanja su učinjeni svi ti zločini ostane neupitan. Presudom za genocid treba i deinstalirati Republiku Srpsku koja je uzrok i posljedica genocida. Ni moral ni pravda ne mogu biti zadovoljeni ako bi Republika Srpska opstala. Ali, srećom, postoje pravne odredbe koje mogu deinstalirati ovu tvorevinu, a to je, prije svega, odredba člana 53. Bečke konvencije o pravu internacionalnih ugovora koja se odnosi na ugovore koji su suprotni normi općeg internacionalnog prava (ius cogens). U toj odredbi stoji da je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg internacionalnog prava (ius cogens) ništav. U teoriji je nesporno prihvaćeno da ova norma uključuje zabranu genocida. Shodno tome, u striktnoj primjeni ove norme se nalazi mogućnost poništenja kako Dejtonskog sporazuma koji kao ugovor podliježe pravilima Bečke konvencije tako i ukidanja Republike Srpske kao tvorevine odgovorne za presuđeni genocid.

Downloads

Published

2018-09-09

How to Cite

Kurtćehajić, S. (2018). Da li je entitet Republika Srpska osporiva kategorija ili konstanta?. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 201–208. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/324

Issue

Section

Views and Opinions / Pogledi i mišljenja