Horion Bosona - Terra Mistica: rezultati istraživanja stereotipa o Bosni i Hercegovini

Authors

  • Lejla Panjeta
  • Besim Spahić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

stereotipi, anketa, kultura, propaganda, predrasude, konflikt

Abstract

U modernom svijetu, koji je bombardovan medijima i tuđim percepcijama stvarnosti, stereotipi su alati za procesiranje iskustva i način komunikacije. Naše znanje skup je stereotipa koji su etiketirani u prepoznatljivu garderobu. Svoje percepcije kostimiramo i sporazumijevamo se putem pojednostavljenih shema za prepoznavanje pojmova. Akcija uma vrši pojednostavljivanje stvarnosti kroz uokvirivanje novog iskustva u stereotipe tako što informacije generalizira, briše ili iskrivljuje kako bi se uklopile u forme koje već poznajemo. Stvarnost doživljavamo kroz skup znakova kojima smo dali značenje. Shvaćanje stvarnosti putem stereotipa vrši se kroz glorificiranje, demoniziranje, prešućivanje ili generalizaciju. Nakon provedenog istraživanja i obrade podataka o stereotipima o bosanskoj kulturi i asocijacijama vezanim za Bosnu i Hercegovinu kod autohtonog stanovništva i stranaca vezanih za BiH utvrđeni su parametri za anketiranje stranih državljana na radu ili u privatnoj vezi s BiH. Utvrđeno je da predviđanje stereotipa onog što je predmet stereotipa nije kompatibilno sa stvarnim stereotipom. Prva asocijacija vezana za Bosnu i Hercegovinu je stereotipnog karaktera i ima negativnu konotaciju. Pet asocijacija na Bosnu i Hercegovinu iz percepcije stranih državljana su: RAT, SARAJEVO, KAFA I DOBRA GASTRONOMIJA, PRIRODNE LJEPOTE, TOLERANCIJA, PRIJATELJSTVO I PORODICA. Na formiranje stereotipa utječu mediji i percepcija kulture, a to je proces koji je moguće nadzirati.


Downloads

Published

2010-09-13

How to Cite

Panjeta, L., & Spahić, B. (2010). Horion Bosona - Terra Mistica: rezultati istraživanja stereotipa o Bosni i Hercegovini. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 277–284. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/618

Issue

Section

Articles / Članci