"Projekt odvajanja naroda" i rat protiv Bosne i Hercegovine

Authors

  • Kenan Dautović

Keywords:

strategija, koncept, država, društvo, društveni ugovor, društveni dogovor

Abstract

Iako su i u ranijem periodu postojali različiti projekti koji su Bosnu i Hercegovinu vidjeli na drugačiji način od njene dosadašnje društvene i političke organizacije, njima su nedostajala adekvatna sredstva i stratezi koji bi pronašli efikasne načine za postizanje ciljeva zadatih u datim projektima. To su bili elementi koji su nedostajali u upotpunjavanju svih elemenata koje sa sobom nosi pojam strategija. No, tokom rata protiv Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. godine pojedinačni projekti su se slili u jedan virtualni (ali vrlo realni) projekt odvajanja naroda, koji je za svoj rezultat imao podjelu bosanskohercegovačkog društva te homogenizaciju naroda i teritorije, kao dva novuma s kojima se Bosna i Hercegovina do sada nije suočavala. Kako je postojanje društva conditio sine qua non postojanja države kao njegovog političkog okvira, tako konsenzus unutar društva zapravo predstavlja conditio sine qua non društvenog dogovora, bez kojeg, u konačnom, nema ni države ni društva.

Downloads

Published

2009-09-03

How to Cite

Dautović, K. (2009). "Projekt odvajanja naroda" i rat protiv Bosne i Hercegovine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 175–198. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/574

Issue

Section

Articles / Članci