Jedno razmišljanj o teoriji demokratskog mira

Authors

  • Kenan Dautović

Keywords:

demokratski mir, filozofija mira, irinokratija, globalizacija, globalizam, moral, politika, mirovni proces, idealizam, realizam

Abstract

Većina akademskih radnika i političara će se složiti da se Emmanuele Kant može smatrati tvorcem ideje “vječnog mira”, smatrajući njegovo učenje jednim od glavnih izvora idealizma kao teorije međunarodnih odnosa. I to vjerovatno predstavlja najmanji zajednički sadržioc u poređenju sa različitim, i često kontradiktornim političkim interpretacijama. Jedan od primjera kontradiktornosti koji ovaj članak pokušava osvijetliti jeste koncept “demokratskog mira”. On (članak) prati kontinuitet i diskrapance osnovnih referentnih vrijednosti koje proizlaze iz Kantove originalne ideje, a kroz njihovo praćenje u ključnim dokumentima koji su opredjeljivali kreiranje “novih svjetskih poredaka” u pojedinim periodima ljudske historije, kao što su “Wilsonovih 14 tačaka”, “Atlanska povelja” i “Povelja UN”. Članak u konačnom pokušava da ustvrdi da su neke od Kantovih originalnih ideja doživjele svoje iskrivljenje iz čisto pragmatičnih političkih interesa, pledirajući stoga za ponovno iščitavanje Kantovog remek-djela smještajući ga u njegov historijski kontekst, neminovno izvlačeći osnovnu filozofsku poruku da mir ne predstavlja samoodsustvo rata u jednom vremenskom trenutku, nego znači proces koji inherentno osigurava ispunjenje svih ljudskih atributa koji mu pripadaju kao ljudskom biću kroz postizanje slobode, pravde i etike u jednom političkom poretku u kojem politika i moral bivaju pomireni.

Downloads

Published

2007-09-11

How to Cite

Dautović, K. (2007). Jedno razmišljanj o teoriji demokratskog mira. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(3-4), 319–334. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/416

Issue

Section

Articles / Članci