Nova faza bosanske krize : nastavak ratnih strategija

Authors

  • Nedžad Bašić University of Bihać, Faculty of Law / Univerzitet u Bihaću, Pravni fakultet

Keywords:

nacionalizam, ideologija, religija, historija, samoodređenje naroda, secesija, Srbija, Hrvatska, islam, pravoslavlje, katoličanstvo, Bosanski Muslimani, integracija

Abstract

Pitanje rata u Bosni i Hercegovini pored moralnog aspekta (masovna egzekucija stanovništva i etničko čišćenje), koji je dakako najviše potresao međunarodnu zajednicu, imalo je u svojoj pozadini veliki politički naboj, koji nije kreiran isključivo od unutarnjih participanata balkanskog sukoba. Odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosi između samih država članica EU, kao i odnosi između Zapada i islama, snažno su se reflektirali na ratna i poratna zbivanja u Bosni i Hercegovini. Refleksija tih interesa osjeća se i u poratnom periodu i snažno utječe na zbivanja na Balkanu,a posebno u Bosni i Hercegovini. Pitanje definitivnog rješavanja bosanske krize, odakle se generira i balkanska kriza, suštinski je vezano za rješavanje odnosa između ta tri velika gravitaciona centra koja direktno utječu na zbivanja u ovom području. Ovaj tekst apostrofira značaj vanjskog utjecaja na zbivanja u Bosni i Hercegovini, čime se demonstrira nemogućnost definitivnog rješavanja historijski uvjetovanih konflikata na području Balkana bez uključivanja Bosne i Hercegovine u evropske integracione procese. S uključivanjem Bosne i Hercegovine u evropske integracione procese stubokom se mijenja balkanski sigurnosni kompleks, a time se znatno mijenja i utjecaj i značaj vanjskih faktora na unutarnje procese na Balkanu, dakako i u Bosni i Hercegovini.

Downloads

Published

2008-09-23

How to Cite

Bašić, N. (2008). Nova faza bosanske krize : nastavak ratnih strategija. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 179–208. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/529

Issue

Section

Articles / Članci