Liberalna teorija manjinskih prava u filozofiji Willa Kymlicke

Authors

  • Valida Repovac-Pašić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

prava manjina, diferencirana grupna prava, kulturalno članstvo, osoba i društvo, individua – zajednica, liberalna teorija, multikulturalizam, multikulturalno građanstvo

Abstract

U ovoj studiji ponudili smo neke stavove Willa Kymlicke čija filozofija između ostalog nudi liberalnu teoriju manjinskih prava. Ostajući u okviru liberalne tradicije, on nastoji da odbrani i razvije liberalno viđenje prava, kako individualnih tako i zajednice. S druge strane, značajna je po tome što elaborira veoma jake argumente u korist manjinskih prava, te pokušava da pomiri grupna i individualna prava. Kymlicka tvrdi da se diferencirana grupna prava oslanjaju na individualne slobode i autonomiju, stoga je logično da mogu biti izvedena iz Rawlsove egalitarne teorije pravde. Ova teza podržava politički liberalizam kao jedini odgovarajući teorijski i politički pristup koji prilagođava raznovrsne kulturalne razlike grupa i garantira određena za grupu specifična prava. Okvir liberalne pravde je najprikladniji za otvaranje međukulturalnog dijaloga i za potvrdu kulturalnog članstva. Zaštita diferenciranih grupnih prava je nužna pretpostavka za koegzistenciju kulturalne raznolikosti i zapravo unaprjeđuje individualnu slobodu, autonomiju i jednakost svih članova društva.

Downloads

Published

2008-09-23

How to Cite

Repovac-Pašić, V. (2008). Liberalna teorija manjinskih prava u filozofiji Willa Kymlicke. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 91–104. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/524

Issue

Section

Articles / Članci