Bosna i Hercegovina u evropskom javnom poretku

Authors

  • Ćazim Sadiković University of Sarajevo, Faculty of Law / Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Keywords:

evropski javni poredak, Vijeće Evrope, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustav BiH, Bosna i Hercegovina, Evropski sud za ljudska prava

Abstract

Potreba angažiranja organa Vijeća Evrope posebno je naglašena u situaciji kakva je nastala nakon prijema Bosne i Hercegovine. Naime, očekuje se da je prijem Bosne i Hercegovine izvršen na bazi realne pretpostavke da će Bosna i Hercegovina unutar Vijeća Evrope za relativno kratko vrijeme steći sve one uvjete koji su joj prema članu 1 Statuta Vijeća Evrope bili potrebni za prijem u to članstvo. Ukupno sadašnje uređenje Bosne i Hercegovine, posebno kada je riječ o respektu principa vladavine prava i zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, u velikom je neskladu sa svim elementarnim ciljevima Vijeća Evrope. Da Bosna i Hercegovina i dalje ne bi bila corpus alienum među ostalim državama Vijeća Evrope, bit će potrebno da se što je moguće prije izvrši „normalizacija“ države Bosne i Hercegovine i njeno osposobljavanje za obavljanje onih ciljeva koji su joj nametnuti Statutom Vijeća Evrope. Prvi odlučni korak u ovom pogledu bilo bi urgentno usaglašavanje cijelog prava Bosne i Hercegovine uključujući tu, naravno, i ustavno pravo s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, koja je, kao što je već davno rečeno, temelj evropskog pravnog poretka.

Downloads

Published

2007-09-11

How to Cite

Sadiković, Ćazim. (2007). Bosna i Hercegovina u evropskom javnom poretku. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(3-4), 19–46. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/388

Issue

Section

Articles / Članci