Diplomatske aktivnosti Bosne i Hercegovine

Authors

  • Dara Crnić-Babić
  • Olja Babić

Keywords:

vanjska politika, međunarodna saradnja i odnosi, diplomatske aktivnosti

Abstract

Strateški prioritet vanjske politike Bosne i Hercegovine je ispunjavanje uslova koje joj je međunarodna zajednica postavila na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU 2008. godine u Luksemburgu započeo je novi izazov ali i težak period za ostvarivanje ovog strateškog cilja koji je postavljen u vanjskoj politici i diplomatskim aktivnostima Bosne i Hercegovine. Predmet istraživanja ovog rada sastoji se u naučnom analiziranju diplomatskih aktivnosti države temeljem Opštih pravaca i prioriteta u vođenju međunarodnih odnosa, utvrđenih od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. godine do danas. Korištenjem kvalitativne i kvantitativne metode o učešću Bosne i Hercegovine u djelovanju međunarodnih organizacija, bilateralnim susretima sa predstavnicima, prije svega, susjednih država ali i drugih zemalja u svijetu, u radu se došlo do potvrde spoznaja o sve aktivnijem uključivanju bosanskohercegovačke diplomatije u rješavanju otvorenih pitanja kao prijetnji održavanju trajnog mira i stabilnosti uz puno uvažavanje svih subjekata međunarodnog prava. Kao važan vanjskopolitički faktor za stabilizaciju i budućnost Bosne i Hercegovine potvrđuje se stvaranje novog imidža diplomatije Bosne i Hercegovine, naročito nakon položaja jedne od deset zemalja nestalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

 

Downloads

Published

2015-10-08

How to Cite

Crnić-Babić, D., & Babić, O. (2015). Diplomatske aktivnosti Bosne i Hercegovine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 59–71. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/375

Issue

Section

Articles / Članci