Prilozi političkom bosanstvu - Političko biće, nacija-država, bosanstvo

Authors

  • Senadin Lavić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Abstract

Evropski racionalizam kraja 18. i prve polovine 19. stoljeća prekinuo je predstavu da je država organizacija koja dolazi od Boga. Država je sekularna i u njoj žive građani! Sekularnost znači odvajanje crkve od države, razvijanje građanskog, svjetovnog, pluralnog društva i državnih institucija u kojima vladaju zakoni. U naraciji o modernom nacionalizmu u Evropi uvijek polazimo od Francuske revolucije kao ishodišnog mjesta moderne nacije. To je topos s kojeg se razvijaju dva stoljeća etabliranja evropskih nacija-država u kojima je etničko potiskivano u predmoderno i pretpolitičko stanje, a nacija je smještena u prostor političkog ili političkih borbi.

Downloads

Published

2019-01-09

How to Cite

Lavić, S. (2019). Prilozi političkom bosanstvu - Političko biće, nacija-država, bosanstvo. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 143–147. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/372

Issue

Section

Views and Opinions / Pogledi i mišljenja

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>