Obezbjeđenje pravilnog i zakonitog zaključenja i realizacija ugovora o javnoj nabavci u funkciji ostvarenja i zaštite sigurnosti u javnim nabavkama

Authors

  • Tarik Rahić BH Telecom d.d. Sarajevo
  • Nedžad Korajlić Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije / University of Sarajevo, Faculty of Criminal Justice, Criminology and Security Studies
  • Naida Korajlić The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina / Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Keywords:

javne nabavke, ugovor o javnoj nabavci, zaključenje, realizacija, sigurnost

Abstract

Jedan od najznačajnijih rezultata provedenog postupka javne nabavke jeste zaključenje ugovora o javnoj nabavci. U našem pravu javnih nabavki daje se pojam ugovora o javnoj nabavci i navode njegove vrste, s tim da se u pogledu zaključenja i realizacije ugovora o javnoj nabavci, a time i ostvarenja prava i obaveza odnosno odgovornosti ugovornih strana i drugih pitanja, upućuje na primjenu relevantnih propisa o obligacionim odnosima. To je instrument posredstvom kojeg se realizuje odnosno izvršava konkretna javna nabavka. Kao jedan od esencijalnih ciljeva sistema javnih nabavki možemo izdvojiti ostvarenje i zaštitu sigurnosti u javnim nabavkama. Sigurnost se, prije svega, tiče javnog interesa, odnosno pravilnog i efikasnog utroška sredstava poreskih obveznika u svrhe za koje su namijenjena. Postizanju ovog cilja, pored ostalog, služi pravilno i zakonito zaključenje ugovora o javnoj nabavci. S tim u vezi, u radu će se obraditi i prikazati osnovni elementi koji stoje na raspolaganju u pogledu pravilnog i zakonitog zaključenja i realizacije ugovora o javnoj nabavci.

 

Downloads

Published

2018-09-09

How to Cite

Rahić, T., Korajlić, N., & Korajlić, N. (2018). Obezbjeđenje pravilnog i zakonitog zaključenja i realizacija ugovora o javnoj nabavci u funkciji ostvarenja i zaštite sigurnosti u javnim nabavkama. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 239–253. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/327

Issue

Section

Reviews and Comments / Osvrti i prikazi